Allmänna villkor

Innehållspolicy

Varje enskild användare ansvarar själv för det innehåll man lägger upp och delar på Vin & Matguiden samt att innehållet inte bryter mot lagen.

Vin & Matguiden tar inget ansvar för eventuella kostnader eller konsekvenser till följd av upphovsrättsbrott som begås av sajtens medlemmar. Ansvaret ligger på varje enskild användare att säkerställa att man har rätt att använda det innehåll man lägger upp och delar på Vin & Matguiden samt att innehållet inte bryter mot lagen.

På Vin & Matguiden och i våra kanaler förekommer kommersiellt material innehållande alkoholhaltiga drycker. Allt material med alkoholrelaterat innehåll som produceras för de kanaler Vin & Matguiden styr över vänder sig enbart till dig som fyllt 25 år.

Våra e-postutskick är valfria att ta emot och vänder sig bara till dig som fyllt 25 år då de innehåller information om alkoholhaltiga produkter.

Alkohol har en negativ baksida där ett socialt bruk går över till ett ohälsosamt missbruk. Det kan vara svårt att dra gränsen och är viktigt att tänka på vid konsumtion av alkoholhaltiga produkter. Vi på Vin & Matguiden vill sätta vin och alkoholhaltiga drycker i ett socialt sammanhang med en restriktiv och sund konsumtion.

Är du orolig över eller har frågor kring din egen eller någon annans alkoholkonsumtion bör du direkt vända dig till någon av de flera bra organisationer som kan hjälpa dig.

Beställningsvillkor

Samtliga beställningar från Vin & Matguiden går genom Systembolaget. Genom att beställa alkoholhaltiga drycker via Vin & Matguiden accepterar du Systembolagets allmänna villkor.

https://www.systembolaget.se/allmanna-villkor/

 

Copyright

För allt innehåll oavsett form på Vin & Matguidens webb gäller copyright Vin & Matguiden. Det innebär att allt innehåll oavsett form, exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Allt material som publiceras på Vin & Matguidens webb är Vin & Matguidens egendom alternativt egendom tillhörande tredje part med vilken Vin & Matguiden samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Vin & Matguidens skriftliga medgivande.

Vin & Matguiden förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare till exempel bilder, textkommentarer och liknande.